Klachten en complimenten

ElderCare doet er alles aan om ervoor te zorgen dat u tevreden bent over de leveringen, de producten en onze dienstverlening. Mocht u desondanks toch een klacht hebben, vragen we u vriendelijk om deze telefonisch of schriftelijk aan ons kenbaar te maken. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@eldercare.nl of telefonisch contact met ons opnemen via 079-3610081.

Om uw klacht in behandeling te kunnen nemen, hebben we onderstaande gegevens van u nodig:

  • Contactgegevens: Uw naam, adres, telefoonnummer en, indien van toepassing, de naam van het verzorgings- of verpleeghuis en uw functie.
  • Omschrijving: Een korte, indien nodig chronologische beschrijving van de achtergrond van uw klacht met bijbehorende data.

Onze medewerkers zullen ervoor zorgen dat uw klacht zorgvuldig en binnen één werkdag in behandeling wordt genomen. ElderCare doet vanzelfsprekend al het mogelijke om een passende oplossing te vinden.

Mocht uw klacht echter niet naar tevredenheid worden opgelost, kunt u de casus schriftelijk als klacht aanmelden bij onze onafhankelijke Klachtencommissie. (Klachtencommissie ElderCare, Chroomstraat 26, 2718 RR Zoetermeer) Indien een van de partijen het niet eens is met de uitspraak van de Klachtencommissie kan de casus, binnen 12 maanden na de datum waarop door u de klacht bij ElderCare is ingediend aanhangig worden gemaakt door u én door ElderCare bij de onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. (Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.) De Geschillencommissie Zorg Algemeen is onderdeel van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken. Zie ook www.degeschillencommissie.nl.

De geschillencommisie